IL ROS Fotball 2016-11-21 20:47:53

Medlemskap og treningskontingent

TRENINGSAVGIFT VÅREN 2021 -  ROS FOTBALL
  • Alle som skal delta på trening må være medlem i IL R.O.S og betale medlemskontingent årlig. Dette gjelder også for tillitsvalgte, trenere og lagledere. Du finner mer informasjon om dette i hovedmenyen.
  • Dessuten betaler utøveren treningsavgift til den aktiviteten en deltar på. Innmelding, utmelding og betaling skjer i idrettsportalen Min idrett, der du registrerer deg som bruker.
  • Er du allerede registrert, kan du benytte innloggingsboksen til høyre. Informasjon og hjelp vedrørende tjenesten Min idrett finner du her.
  • Vi praktiserer ROS TIL ALLE. Har du behov for betalingsutsettelse, oppdeling eller fritak pga. økonomiske utfordringer, les mer nederst på siden.
Klasse Født år Semesteravgift Merknader
Barn 6 2014 Ingen kontingent til fotball  
Barn 7-8 2013 1 650 kr  
Barn 9-10  2012
2011
1 650 kr  
Barn 11-12 2010
2009
2 150 kr  
Ungdom 13 2008 2 450 kr Inkl. Sporty (styrketrening)
Ungdom 14 2007 2 750 kr Inkl. Sporty (styrketrening)
Ungdom 15-16 2006
2005
2 750 kr Inkl. Sporty (styrketrening)
JR-lag Gutter

2004
2003

3 450 kr

Inkl. Sporty (styrketrening) + ekstra treningsdag

A- laget Herrer   Faktureres senere Mangelfult tilbud pga. korona
A-lag Damer   Faktureres senere 20+ mangelfult tilbud pga. korona
Rekruttlag   Faktureres senere Mangelfult tilbud pga. korona

AKTIVITETSGEBYR:
Barn i 1. klasse skal kun betale medlemskap IL ROS (hovedlaget), og skal derfor ikke betale treningskontingent til fotballgruppa
Se egen informasjon om dette.

FOTBALLKONTINGENT:
Treningskontingenten er klubbens og medlemmets forsikringsbevis (gjelder for alle t.o.m. 19 år, som ikke spiller på A-laget.
For A-lagsspillere og Old Boys/Girls er det egen forsikring). På grunn av risiko for skader, vil vi måtte avvise spillere som ikke har betalt fotballkontingenten fra kamp og trening.

  • 1. halvår: Vår (Januar-Juli)
  • 2.halvår: Høst (August-Desember)

Restanser fra tidligere sesonginnbetalinger må dekkes før ny sesonginnbetaling blir godkjent.
Inn/utmeldinger ila semesteret/halvåret faktureres fullt ut.

Det er viktig å presisere at fotballkontingenten er avgjørende for å kunne legge forholdene best mulig til rette for samtlige lag i IL R.O.S. Fotball. Kontingenten sørger for at vi kan åpne fotballbaner hele året, serieavgift for laget, utstyr til laget og en verdifull skadeforsikring for den enkelte spiller. Lagene kan også be om innbetaling til eget lag.

FORSIKRINGER:
Spillerne har ordinær forsikring i NFF gjennom fotballkontigenten. Det er mulig å kjøpe en utvidet forsikring for de som ønsker en bredere dekning. NFF har god informasjon om dette på sine hjemmesider. Se vedlagte link. Ordinære og utvidede forsikringer

Faktureringsdatoer:

  • Treningsavgift fotball vår:15 mars
  • Treningsavgift fotball høst: 15.september
  • Medlemskontingenten: 15 januar