metteremme 2016-11-21 20:47:53

Medlemskap og treningsavgift fotball

 

 
 
 

Alle som skal delta på trening må være medlem i IL R.O.S og betale medlemskontingent årlig. Dette gjelder også for tillitsvalgte, trenere og lagledere. Du finner mer informasjon om dette i hovedmenyen.

Dessuten betaler utøveren treningsavgift til den aktiviteten en deltar på.

.


Innmelding, utmelding og betaling skjer i idrettsportalen Min idrett, der du registrerer deg som bruker. Er du allerede registrert, kan du benytte innloggingsboksen til høyre. Informasjon og hjelp vedrørende tjenesten Min idrett finner du her.

Treningsavgift ROS Fotball 2019

Klasse semesteravgift kr
Barn 8-10  1600
Barn 11-12 2150
Barn 13-14 2450
Barn 15-16 2450
JR-lag Gutter

2450

JR-lag Jenter

2450

A- laget Herrer 2500
A-lag Damer 2500
Rekruttlag 1600

AKTIVITETSGEBYR:

Barn i 1. og 2. klasse skal kun betale et aktivitetsgebyr i IL ROS og skal derfor ikke betale fotballkontingent. Se egen informasjon om dette.

FOTBALLKONTINGENT:

Fotballkontingenten er klubbens og medlemmets forsikringsbevis (gjelder for alle t.o.m. 19 år, som ikke spiller på A-laget. For A-lagsspillere og Old Boys/Girls er det egen forsikring). På grunn av risiko for skader, vil vi måtte avvise spillere som ikke har betalt fotballkontingenten fra kamp og trening.

1.halvår: Vår (Januar-Juli)

2.halvår: Høst (August-Desember)

Restanser fra tidligere sesonginnbetalinger må dekkes før ny sesonginnbetaling blir godkjent.
Inn/utmeldinger ila semesteret/halvåret faktureres fullt ut.

Det er viktig å presisere at fotballkontingenten er avgjørende for å kunne legge forholdene best mulig til rette for samtlige lag i IL R.O.S. Fotball.

Lagene kan også be om innbetaling til eget lag.

FORSIKRINGER:

Spillerne har ordinær forsikring i NFF gjennom fotballkontigenten. Det er mulig å tene en utvidet forsikring for de som ønsker en bredere dekning. NFF har god informasjon om dette på sine hjemmesider. Se vedlagte link. Ordinære og utvidede forsikringer

Faktureringsdatoer:

  • Treningsavgift fotball vår:15 mars
  • Treningsavgift fotball høst: 15.september
  • Medlemskontingenten: 15 januar