IL ROS Fotball 2016-11-21 20:47:53

Medlemskap og treningskontingent

TRENINGSAVGIFT VÅREN 2021 -  ROS FOTBALL
  • Alle som skal delta på trening må være medlem i IL R.O.S og betale medlemskontingent årlig. Dette gjelder også for tillitsvalgte, trenere og lagledere. Du finner mer informasjon om dette i hovedmenyen.
  • Dessuten betaler utøveren treningsavgift til den aktiviteten en deltar på. Innmelding, utmelding og betaling skjer i idrettsportalen Min idrett, der du registrerer deg som bruker.
  • Er du allerede registrert, kan du benytte innloggingsboksen til høyre. Informasjon og hjelp vedrørende tjenesten Min idrett finner du her.
  • Vi praktiserer ROS TIL ALLE. Har du behov for betalingsutsettelse, oppdeling eller fritak pga. økonomiske utfordringer, les mer her: Søknad om fritak, reduksjon eller avdragsbetaling
Klasse
Født år
Treningskontigent Merknader
Barn 6
2015 0 Betaler til Allidretten
Barn 7-8
2014/2013 2150  
Barn 9-10
2012/2011 2150  
Barn 11-12
2010/2009 2650  
Ungdom 13
2008 2950 Inkl. Sporty (styrketrening)
Ungdom 14
2007 3250 Inkl. Sporty (styrketrening)
Ungdom 15-16
2006/2005 3250 inkl. Sporty (styrketrening)
JR-lag Gutter
2004/2003 3550 Inkl. Sporty (styrketrening) + ekstra treningsdag
Rekruttlag
  Faktureres senere  
A-lag Herrer
  Faktureres senere  
A-lag Damer
  Faktureres senere  
Sporty trening:
Vi fakturerte kun 50% av opprinnelig pris/kostnad sammen med treningskontigenten våren 2021, så siste del blir fakturert med treningskotigenten høsten 2021. 

AKTIVITETSGEBYR:
Barn i 1. klasse skal kun betale medlemskap IL ROS (hovedlaget), og skal derfor ikke betale treningskontingent til fotballgruppa.

FOTBALLKONTINGENT:
Treningskontingenten er klubbens og medlemmets forsikringsbevis (gjelder for alle t.o.m. 19 år, som ikke spiller på A-laget.
For A-lagsspillere og Old Boys/Girls er det egen forsikring. På grunn av risiko for skader, vil vi måtte avvise spillere som ikke har betalt fotballkontingenten fra kamp og trening.

  • 1. halvår: Vår (Januar-Juli)
  • 2.halvår: Høst (August-Desember)

Restanser fra tidligere sesonginnbetalinger må dekkes før ny sesonginnbetaling blir godkjent.
Inn/utmeldinger ila semesteret/halvåret faktureres fullt ut.

Det er viktig å presisere at fotballkontingenten er avgjørende for å kunne legge forholdene best mulig til rette for samtlige lag i IL R.O.S. Fotball. Kontingenten sørger for at vi kan åpne fotballbaner hele året, serieavgift for laget, utstyr til laget og en verdifull skadeforsikring for den enkelte spiller. Lagene kan også be om innbetaling til eget lag.

FORSIKRINGER:
Spillerne har ordinær forsikring i NFF gjennom fotballkontigenten. Det er mulig å kjøpe en utvidet forsikring for de som ønsker en bredere dekning. NFF har god informasjon om dette på sine hjemmesider. Se vedlagte link. Ordinære og utvidede forsikringer

Faktureringsdatoer:

  • Treningsavgift fotball vår:ca.15 mars
  • Treningsavgift fotball høst: ca.15.september
  • Medlemskontingenten: 15 januar