Meny

metteremme 2016-11-21 11:15:42

Kioskinstruks

Grendehuset_kiosk.jpg

 

Kiosk instruks FOR IL R.O.S FOTBALL

   

 

Kioskdriften skaper en sosial ramme rundt kampene. Besøkende lag og andre får anledning til å handle drikke med mer, samt at det skal betales for Klubbdommere til de ulike kampene. Inntektene fra kiosken er svært viktige for at klubben skal være i stand til å opprettholde et godt tilbud for medlemmene.

Hvert lag har ansvar for å drive kiosken en uke (fra og med mandag til og med torsdag) per år. Lagleder fordeler vaktene mellom foreldrene på laget. Kiosken holdes åpen så lenge det avvikles kamper og det er aktiviteter med barn og voksne til stede. Det er viktig at alle som har tildelt tid for å holde kiosken åpen i forbindelse med kamper og treninger som avvikles, følger de retningslinjer som er satt opp.

Vaktliste med fordeling av vakter settes opp av hver enkelt lagleder som videresender til alle foresatte.

KONTAKTPERSON KIOSK:
Vivian Sand Johannessen; 93631565,
Rine Rud; 48159849.
NØKKEL/PENGER HENTES HOS VIVIAN, IDRETTSVN. 17, SPIKKESTAD (RETT VED KUNSTGRESSBANEN) INNEN KL. 16.30 MANDAG, OG LEVERES DER TORSDAG ETTER VAKT. RING OG AVTAL TID MED HENNE FOR HENTING UTENOM MANDAG.

  • Nøkkelen/penger rullerer innen laget til siste vakt er slutt.

Selve vakten:

Oppmøte kl. 1700. Kiosken holdes åpen til aktiviteter avsluttes.

  • 2 stk Ros bannere (står i dommergarderoben) settes ut (litt væravhengig).
  • Vise bortelag vei til garderoben, fortelle at garderoben skal forlates som når de kom osv.
  • Gå gjennom alle garderobene eventuelt tømme søppel og feie ved behov. 
  • Kaffe finnes i kiosken, samt brus og is. Prisliste henger på veggen  
  • Pølser finnes i kjøl/frys, erfaringsmessig lønner det seg ikke å sette i gang pølsekoking hvis det ikke er flere kamper samme kveld.
  • Vaffelrøre 2x3 L (bruk gjerne vedlagte oppskrift) og 1 langpannekake tas med av den enkelte.
  • Kiosken holdes ren og i orden. Området rundt kiosken ryddes for papir og annet søppel.
  • NB Husk dra ut kontakten på kokeplata.

Oppgavefordeling

1- ansvarlig (dugnadsnummer 1): Har hovedansvaret for nøkkelhenting/levering og kioskdriften. Ta med 1 kake.

2–ansvarlig (dugnadsnummer 2): Tar med 3l vaffelrøre, ansvarlig for at område i kiosk og utenfor ryddes

3- ansvarlig(dugnadsnummer 3): tar med 3 liter vaffelrøre

 

Avlønning til dommere er som følger:

Dømming av 5’er-kamp er 100 kr per kamp + 1 brus/vann per dommer.

Dømming av 7’er-kamp er 150 kr per kamp + 1 brus/vann per dommer.

Dømming av 11’er-kamp: her skal lagene selv sende inn regning til kasserer + 1 brus/vann per dommer.

  • For alle dommerbetalinger, skal det kun utbetales honorar mot kvittering.

 

NB: Fotballgruppa disponerer en hjertestarter. Denne ligger i en rød i enden av garderobegangen. Alle kioskvakter skal vite hvor den ligger og sørge for at den er tilgjengelig om det oppstår behov for den.