metteremme 2016-11-21 11:15:42

Kioskinstruks ROS Fotball

Klubbhuset-platting2-01.jpg

Kioskdriften skaper en sosial ramme rundt kampene. Besøkende lag og andre får anledning til å handle drikke med mer, samt at det skal betales for klubbdommere til de ulike kampene. Inntektene fra kiosken er svært viktige for at klubben skal være i stand til å opprettholde et godt tilbud for medlemmene.

Hvert lag har ansvar for å drive kiosken en uke (mandag-torsdag) per år. Lagleder fordeler vaktene mellom foreldrene på laget. Kiosken holdes åpen så lenge det avvikles kamper og det er aktiviteter med barn og voksne til stede. Det er viktig at alle som har tildelt tid for å holde kiosken åpen i forbindelse med kamper og treninger som avvikles, følger de retningslinjer som er satt opp.

Vaktliste med fordeling av vakter settes opp av hver enkelt lagleder som videresender til alle foresatte.

 • Send en oversikt over hvem som har vakt, med tlf.nr. til adminfotball@ilros.no
  Også ved evt. endringer; vaktbytte etc.

Kontaktperson kiosk:
Linda Breili-Hansen: 906 71 653

Nøkler/penger
Blir avtalt i forkant av hver uke med den som har 1.ansvar eller lagleder. Nøkkelen/penger rullerer innen laget til siste vakt er slutt.

Selve vakten:

 • Oppmøte kl. 17:00
 • 2 stk ROS Fotball-bannere (står i dommergarderoben) settes ut (litt væravhengig).
 • Kaffe finnes i kiosken, samt brus og is. Pølser finnes i kjøleskapet, erfaringsmessig lønner det seg ikke å sette i gang pølsekoking hvis det ikke er flere kamper samme kveld.
 • Prisliste henger på veggen
 • Kiosken holdes ren og i orden. Området rundt kiosken ryddes for papir og annet søppel.
 • Vise bortelag vei til garderoben, fortelle at garderoben skal forlates som når de kom osv.
 • Kiosken holdes åpen til aktiviteter avsluttes. Kiosken kan stenges etter pause ved kretskamper, men : Kioskpersonalet er de siste som skal forlate anlegget, hvis ikke  sjekk at alle vinduer er lukket i garedrobene, (også i dusjene). tøm søppel og fei over garderobene og gangen hvis behov.
  Pass på at ytterdøren er låst når dere forlater bygget.
 • NB! Husk dra ut kontakten på kokeplata.

 • Korona - publikumsregistrering 2020-2021; alle serie- og treningskamper på Spikkestad idrettsanlegg skal ha egen kampvert, og det er hjemmelagets ansvar å utpeke en person til denne oppgaven. Kiosken utleverer kampvertvest og koronainstruks slik at alle besøkende kan registrere seg på sms og bli anvist til riktig publikumssted. Les mer om koronainstruksen her...

Oppgavefordeling

1- ansvarlig: Har hovedansvaret for nøkkelhenting/levering og kioskdriften. Ta med 1 kake
2–ansvarlig: Tar med 3l vaffelrøre, ansvarlig for at område i kiosk og utenfor ryddes
3- ansvarlig: Tar med 3 liter vaffelrøre
 (oppskrifter nederst på siden)

Avlønning til dommere er som følger:

 • Dømming av 3’er-kamp er 100 kr per kamp + 1 brus/vann per dommer.
 • Dømming av 5’er-kamp er 150 kr per kamp + 1 brus/vann per dommer.
 • Dømming av 7’er-kamp er 200 kr per kamp + 1 brus/vann per dommer.
 • Dømming av 11’er-kamp: her skal lagene selv sende inn regning til kasserer + 1 brus/vann per dommer.

For alle dommerbetalinger, skal det kun utbetales honorar mot kvittering.

Hjertestarter
Fotballgruppa disponerer en hjertestarter. Denne ligger i en rød i enden av garderobegangen. Alle kioskvakter skal vite hvor den ligger og sørge for at den er tilgjengelig om det oppstår behov for den.

 

 

 

  

Vaffer%F8re-sjokoladekake.docx Vaffelrøre, sjokko og vaniljekake.