Meny

metteremme 2016-09-18 22:42:58

Navn og Tlf.nr Klubbdommere

 

Markus Johannesen

41347670

7'er og 9'er

Dawid Bogaczewich

98452160

5'er og 7'er

Zaman Renjber

45801528

7'er og 9'er

Tikshan Gupta

46512098

5'er og 7'er

Sakariye Abdigani

46880395

5'er og 7'er

Abdi Rahman

46715102

5'er, 7'er og 9'er

Kristian Tangen

47958995

5'er

Max Bryhn

96014877

5'er og 7'er

Hanna Strøm

90168782

5'er

Mille Marie Olsen

48368721

5'er

Mikal Chenie

92065548

5'er og 7'er

Quahar Fazi

96665953

5'er og 7'er

Sander Videng

48366564

5'er

Andreas Eidhammer

41213202

5'er

Joel Peterson

91833436

5'er

Kristoffer Sørensen

48040977

5'er

Claudia Marino

92539348

5'er og 7'er

Ida Lysne

95032816

5'er og 7'er

Fam Bjermann 

40738486

5'er

Knut Emil Gangnes

97078586

5'er og 7'er

Dina Rasmussen

46820150

 

Lillian Washington

92626295

 

Linn Sand Johannessen

41271360

 

Therese Sand Johannessen

41388353

 

Karen Amalie Olsen

45102420

 

Martyna Bogaczewicz

46540294

 

Kamilla Bousba Ingebritsen

97931098

 

John Olai Platt

95730335

 

Ludvik Larsen

41332270

 

Marcus Maxwell

91838705

 

Martin Karlsen

90255268

 

Mathias Scarlett

48334407

 

Oscar Loe-Eriksen

94153088

 

Sean Philip Grostøl

97484854

 

Theo Thomsgård

96012399

 

Tobias Larsen

99484481

 

Elias Sjurseth

41505148