metteremme 2021-02-21 19:51:52

Generell info Dommere

 

IL ROS fotball ser på dommere som en ressurs for klubben. Klubben ønsker å være en foregangsklubb gjennom å skape et godt dommermiljø med god rekrutering og utdanning av egne dommere og instruktører. Klubben ønsker å bruke utdanning av dommere aktivt i utviklingen av spillere. Klubben ser at å utdanne og utvikle egne dommere er med på å utvikle den enkelte spilleren på en bedre og positiv måte.


Der dommere også spiller gjelder følgende prioritering;

1. Å spille kamp går foran dommeroppdrag
2. Dommeroppdrag går foran trening i eget lag


Utdanningen av dommere skjer på 3 nivåer:

Klubbdommere
Alle spillere fra 13 årslaget gjennomfører klubbdommerkurs
Kurs kjøres av instruktør fra NFF Buskerud
Klubbdommere kvalifiseres for å dømme 3/5/7er
Fokusområdene er regelkunnskap og tydelighet i veiledning, tegn og signaler


9’er dommere
9’er kurs tilbys fra fylte 14 år
Kurs kjøres av instruktør fra NFF Buskerud Fokusområdene er regelkunnskap og videreutvikling av tydelighet i veiledning, tegn og signaler, samt ryddighet


9’er påbygging/ rekruttdommerkurs (11'er)
Rekruttdommerkurs tilbys fra fylte 15 år
Kurs kjøres av instruktør fra NFF Buskerud Kontaktperson i klubb:
Dommerkoordinator NFF Buskerud autoriserer og koordinerer oppfølging rekruttdommere.
Autoriserte dommere tilbys å tegne kontrakt med IL ROS fotball. Autoriserte dommere med kontrakt får dekket utstyr. Ansvar for oppfølging og koordinering av dommere i IL ROS fotball er Dommeransvarlig.
Klubbens autoriserte dommere skal fungere som veiledere og instruktører for klubbdommere og 9’er dommere. Hovedfokuset til veilederne er å skape trygghet og utvikling i dommerrollen.