metteremme 2021-02-21 19:51:52

Generell info Dommere

IL ROS fotball ser på dommere som en ressurs for klubben.
Klubben ønsker å være en foregangsklubb gjennom å skape et godt dommermiljø med god rekruttering og utdanning av egne dommere og instruktører.
Klubben ønsker å bruke utdanning av dommere aktivt i utviklingen av spillere.
Klubben ser at det å utdanne og utvikle egne dommere bidrar positivt til å utvikle de enkelte spillerene.


Hvis dommer også er spiller, gjelder følgende prioritering:

1. Å spille egen kamp går foran dommeroppdrag.
2. Dommeroppdrag går foran trening i eget lag.


Utdanningen av dommere skjer på 3 nivåer:

Klubbdommere
Alle spillere fra 13 årslaget gjennomfører klubbdommerkurs.
Kurs kjøres av instruktør fra NFF Buskerud.
Klubbdommere kvalifiseres til å dømme 3/5/7er.
Fokusområdene er regelkunnskap og tydelighet i veiledning, tegn og signaler.


9erdommere
9er kurs tilbys fra fylte 14 år.
Kurs kjøres av instruktør fra NFF Buskerud.
Fokusområdene er regelkunnskap og videreutvikling av tydelighet i veiledning, tegn og signaler, samt ryddighet.


9er påbygging/ rekruttdommerkurs (11'er)
Rekruttdommerkurs tilbys fra fylte 15 år.
Kurs kjøres av instruktør fra NFF Buskerud.
Dommerkoordinator NFF Buskerud autoriserer og koordinerer oppfølging rekruttdommere.
Autoriserte dommere tilbys å tegne kontrakt med IL ROS fotball.
Autoriserte dommere med kontrakt, får dekket utstyr.
Ansvar for oppfølging og koordinering av dommere i IL ROS fotball, er Dommeransvarlig.
Klubbens autoriserte dommere skal fungere som veiledere og instruktører for klubbdommere og 9erdommere. Hovedfokuset til veilederne er å skape trygghet og utvikling i dommerrollen.

Dommeransvarlig:
Leena Berngard Kurt (90 17 92 52, leenabj@hotmail.com)