Sportssjefstillingen i IL ROS Fotball er besatt

Det er med stor glede at vi nå ansetter Lasse Huseby som Sportsjef i 100% stilling.

2021-09-08
ROS Fotball
Før sommeren lyste vi ut stillingen som Sportssjef i IL ROS Fotball og det er med stor glede at vi nå ansetter Lasse Huseby som Sportsjef i 100% stilling.
- Ansettelsesprosessen har vært grundig, og det var flere gode kandidater til stillingen, sier styreleder Bjarte Grostøl.
Klubben har utviklet seg kontinuerlig de siste 7-8 årene, og nå er vi klare for å ta det neste steget. Sammen med Stine (administrativ leder), har vi nå et bra team som skal støtte frivilligheten og bidra til den videre utviklingen som Kvalitetsklubb.
Lasse har hjertet i ROS, og kjenner klubben meget godt etter mange år som spiller og trener. Lasse har også fungert som trenerveileder de siste to årene, og tar for tiden UEFA B trenerkurs. Som Sportssjef skal han legge til rette for å videreutvikle det sportslige tilbudet, oppfølgingen av trenerne i klubben, samarbeidet med Mjøndalen Toppfotball og kontakten med de andre klubbene på halvøya mht satellitt og sonetilbud. Lasse starter i jobben 1. november. Vi gleder oss til en spennende tid framover ⚽️			</div>

            
			<div class=