Satelitt Røyken og Hurum starter opp igjen søndag 5. september.

Forrige sesong ble svært begrenset pga Covid-19 og det ble besluttet av NFF-Buskerud at den måtte avvikles.

Nå som smittesituasjonen tillater aktivitet på tvers av klubber kan vi starte opp igjen med ny sesong. Denne sesongen er satellitt for årskullene 2007, 2008 og 2009. Dvs at 2006/2005-kullet ikke er med videre.
2021-08-30
ROS Fotball
Vi starter søndag 5 sept. kl 13.30-kl 15.00 for årskullene 2007 og 2008. De som var med forrige sesong fra 2007 skal igjennom ny uttaksprosess. Spillere som har utviklet seg i egen klubb og ikke kom med sist kan få prøve seg på nytt. Vi fikk ikke gjennomført uttaket for 2008 forrige sesong så her må klubbene nominere inn spillerne på nytt.
Kretslagstropp for 2007 og 2008 tas ut i oktober.
 
Satellitt sesongen 21/22 har plass til:
Kullet 07 - 22 spillere
Kullet 08- 22 spillere
Kullet 09- 22 spillere
2009-kullet skal også igjennom en nominering- og uttaksprosess, men den starter ikke før i okt. Her har vi bedre med tid siden 2009 ikke har kretslag før januar 2022.
Det sendes ut egen info til ledere og trenere i omlandsklubbene om denne prosessen.
 
Vi bruker Spond denne sesongen også for påmelding/ avmelding til trening. Det blir sendt ut melding til alle spillerne. Hvis man ikke ønsker være med videre er det viktig at vi får beskjed på Spond eller send e-post til adminfotball@ilros.no før 5. sept.