Årsmøte ROS Fotball 2021 09.03.2021

Velkommen til årsmøte i ROS Fotball. Tirsdag 09. mars 2021 kl. 19:00. Årets møte blir avholdt digitalt.
2021-02-24
Bjarte Grostøl / IL ROS

Årets årsmøte gjennomføres digitalt, og vi oppfordrer alle medlemmer til å ta del i medlemsdemokratiet i klubben. Se påmeldingsinfo via isonen (NIF) nedenfor.

Dagsorden:

  1. Åpning v/leder
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Valg av møteleder og referent
  4. Styrets beretning for driftsåret 2020
  5. Regnskap for driftsåret 2020 og budsjett for 2021
  6. Valg
  7. Innkomne saker

 - Innkommet sak fra styret: Økning av treningskontigent

Saker som ønskes behandlet i sak 7 sendes styre senest 2 uker før møte.

Møtedokumenter:
Møtedokumenter sendes til påmeldte deltagere med link til eventuelt digitalt møte.

Smittesituasjonen/regler avgjør om møte kan gjenomføres fysisk eller digitalt.

Påmelding til årsmøtet; Trykk her for Påmelding i Isonen (NIF sitt system)

Se vedlagt årsmøtedokumenter i egne linker: