Årsmøte ROS Fotball

Årsmøte ROS Fotball avholdes på Klubbhuset torsdag 5 mars 2020 kl 19:00.

 

 

Det blir orientering om videreutvikling/utvidelse av fotballanlegget.
Innkommende saker sendes senest 2 uker før til begrosto@online.no

Velkommen !

2020-02-07
Bjartegrostol

Dagsorden:

1. Åpning v/leder

2.Godkjenning av innkalling

3.Valg av møteleder og referent

4.Styrets beretning for driftsåret 2019

5.Regnskap for driftsåret 2019, og budsjett 2020

6.Valg

7.Innkomne forslag

 

Vel møtt !

 

Årsmelding 2019 er tilgjengelig på gruppens Facebooksider fra 27 februar 2020.