Administrativ leder på plass fra 1. januar

Det er med stor glede at vi kan fortelle at Stine K. Haug (35) er på plass som Administrativ leder i ROS Fotball fra 1. januar 2020.

2020-01-07
Bjarte Grostøl

IMG_2746.JPG

Stine bor på Spikkestad med Trond, og sammen har de tre små gutter på 6, 4 og 1 år. Hun kommer fra en jobb med forsikring i Sparebank1-gruppen og har tidligere erfaring som butikksjef. Hun spilte selv fotball i Gol IL som barn.

Stillingen som Administrativ leder innebærer blant annet oppfølging av ROS Xtra fotballakademi, medlemmer, den daglige økonomioppfølgingen og andre administrative rutiner i klubben.

Den administrative lederen skal legge til rette for at det blir enda lettere for flere å bidra som frivillig i og rundt lagene i ROS fotball.
Vi hadde flere gode kandidater, men Stine imponerte oss i begge intervjurundene i refleksjonene rundt målsetninger og planarbeid. Hun fremstår som svært strukturert og vi er overbevist om at hun vil fylle rollen på en meget god måte.
Tre personer fra styret deltok i intervjuene med Stine, og disse er Martin Lobben (sportslig leder), Linda Breili-Hansen (medlemsansvarlig) og meg selv som styreleder. 

ROS fotball er en av klubbene i NFF Buskerud som innehar høyest kompetanse på trener- og ledersiden. I tillegg gir samarbeidet som vi har med Mjøndalen IF og NFF Buskerud på spiller- og trenerutviklingssiden viktige impulser til klubben.
Ved ansettelse av en Administrativ leder er vi ytterligere styrket for å sikre utvikling av klubben i tiden som kommer. Vi ønsker Stine hjertelig velkommen til ROS fotball!