Nabomøte - Spikkestad stadion og ROS Arena

Idrettslaget ROS ønsker å spille på lag med nærmiljøet i forbindelse med utvidelsen av ROS Arena og oppgraderingen av Spikkestad stadion i 2020-2021. Vi inviterer derfor naboer og nærmiljøet til informasjonsmøte søndag 7. april kl. 20:00.

2019-03-30
Nils Harald Strøm

ROS Arena og ROS Fotball inviterer derfor til informasjonsmøte for å informere om prosjektene og planene videre. Vi ønsker også innspill om hvordan vi som idrettslag kan bidra til et mest mulig positivt resultat for alle i nærmiljøet.

  • Sted: ROS Arena (auditoriet)

  • Tid: Søndag 7. april kl. 20:00

Røyken og Spikkestad har i flere år vært i sterk vekst med tilflytning. IL ROS har i samme periode vokst betydelig, og er i dag en av de største og mest aktive fleridrettslagene i Buskerud med over 2000 aktive medlemmer, fordelt på 13 særidretter. Vårt motto er ROS TIL ALLE. Nå trenger vi mer plass ute og inne for å være et ROS til alle barn og unge i bygda vår. ROS Arena har etter noen få år i drift behov for mer plass til både ballidretter, turn og boksing. Derfor ønsker vi å bygge på en mindre modul nærmere Spikkestad stadion.

Vår gamle stolthet Spikkestad stadion fremstår i dag som slitt og sårbar for både aktivitet og dårlig vær. Nå ønsker vi å ta stadion tilbake, og bygge fremtidens idrettsanlegg med kunstgress og sandbaner for beachhåndball og volleyball, som legger til rette for mer aktivitet for barn og unge i Røyken gjennom hele året. Et idrettsanlegg som også imøtekommer fremtidens miljøkrav med en visjon om nullutslipp!

Velkommen på informasjonsmøtet!
Sigmund Kjos (IL ROS - leder)
Jens Lillegraven (ROS Arena)
Nils Harald Strøm (ROS fotball)

Nyttige lenker;