Grasrottrenerkurs for barnefotballen

ROS fotball inviterer i samarbeid med NFF Buskerud til trenerkurs i barnefotballen. NFF Grasrottreneren (delkurs 1 og 2) er starten på NFFs trenerutdanningsstige og kurset vil gi deg både kompetanse, trygghet og verktøy til å drive god fotballaktivitet.

2019-03-27
Sportslig ledelse

18_NFF_Grasrottrener_Banner_Fotball_no_Desktop_116.jpg

I løpet av en måned kan du gjennomføre begge delkursene som gjør deg sertifisert som trener i barnefotballen. Primærmålgruppa for kurset er trenere i barne- og ungdomsfotballen, samt alle som har som ambisjon å virke som trener i spillerutviklingssegmentet og i voksenfotballen. Begge delkursene består av tre samlinger der man får praktisk erfaring, teori og en mulighet til å diskutere faglige problemstillinger med veileder og andre trenere i Røyken og Hurum. 

IL ROS fotball vet at kompetente trenere er en forutsetning for god fotballaktivitet, derfor har vi de siste årene bygget en kultur for trenerutvikling og stiller som krav at alle trenere skal delta på fagsamlinger og kurs. God aktivitet i lagene gir trivsel og mestring for spillerne, noe som er en forutsetning for å få med oss flest mulig - lengst mulig, og best mulig. 

Formål med kurset:

 • Å gi deltakerne sertifisert trenerutdanning
 • Å øke kompetansenivået blant trenerne, primært med tanke på det daglige virket på treningsfeltet

Kursets innhold:

 • Å planlegge og gjennomføre god fotballaktivitet
 • Å veilede spillerne og laget på en god måte under trening og i kamp
 • Å benytte seg av NFFs skoleringsplaner og Langslagsskolens samt å bruke Treningsøkta.no inn mot spillere, lag og klubb  
 • Om totalbelastning, skadeforebygging, kosthold og restitusjon
 • Fotballfysikk
 • Målvakten og laget

Grasrottrenerkurset fokuserer også på utvikling og læring:

 • Treneren som rollemodell for trivsel og miljø
 • Å kunne tilrettelegge for riktig og tilpasset fotballaktivitet
 • Å vektlegge en mestringsorientert tilnærming til læring
 • Å benytte seg av feedback og veiledning som er mestringsorientert

Kursleder: Dennis Johnsen (kursveileder NFF Buskerud, trener ROS G16, trener kretslag G05 - Buskerud)

Datoer delkurs 1:

 • Tirsdag 2.april kl. 18:00 - 21:00
 • Tirsdag 9.april kl. 18:00 - 21:00
 • Tirsdag 23.april kl. 18:00 - 21:00

Datoer delkurs 2:

 • Lørdag 27.april kl.10:00 - 16:00
 • Tirsdag 30.april kl.18:00 - 21:00
 • Onsdag 8.mai kl.18:00 - 21:00

Sted: Spikkestad / IL ROS fotball

Pris og påmelding; Grasrottrenerkurset (del 1 og 2) er gratis for trenere i ROS fotball. Kurset er åpent for trenere fra alle klubber i Røyken og Hurum.
Påmelding til NFF Buskerud: