Vi starter tre nye fotballag våren 2018

Nå er det snart oppstart for høstens førsteklassinger (2012-kullet) og ROS fotball inviterer derfor interesserte foresatte til et informasjonsmøte torsdag 31. mai kl. 17:30-18:30.

2018-05-13
nilsharald

VI STARTER TRE NYE FOTBALLAG VÅREN 2018

> Gutter født 2012 fra Spikkestad
> Gutter født 2012 fra Midtbygda
> Jenter født 2012 fra Midtbygda og Spikkestad

IL ROS fotball inviterer derfor alle foreldre til høstens førsteklassinger til informasjonsmøte for å informere om hvordan IL ROS fotball er organisert og hvilke sportslige tilbud vi kan tilby. Velkommen til infomøte på klubbhuset / grendehuset på Spikkestad torsdag 31. mai kl 17:30 - 18:30

Før sommeren ønsker vi også å få på plass ressurspersonene rundt de nye lagene (hovedtrener, assistenttrenere, lagledere etc.). 
For å sikre et godt tilbud til barna vil fotballgruppa gi god støtte i oppstarten, utstyrspakke og tilbud om barnefotballkurs for trenerne. 

To oppstartstreninger i regi av klubben vil bli gjennomført i første halvdel av juni.
• G2012 Spikkestad: Tirsdag 5. juni kl. 17:30 – 18:30, Spikkestad stadion (bak ROS Arena). Trener: Arne Markussen
• G2012 Midtbygda: Onsdag 6. juni kl 17:30 – 18:30 på Røykenbanen. Trener: Martin Lobben
• J2012 Midtbygda/Spikkestad: Torsdag 7. juni kl 17:30 - 18:30 på Spikkestad stadion (bak ROS Arena). Trener: Nils Harald Strøm
• Alle tre lagene: Onsdag 13. juni kl. 17:30 – 18:30 på Spikkestad og Røykenbanen

Vennlig hilsen

Sportslig leder; Martin Lobben (928 66 115) sportsligfotball@ilros.no 
Sportslig leder jenter; Nils Harald Strøm (957 58 250)
Utviklingsansvarlig; Arne Marcussen

Følg oss på facebook eller på www.ilros.no/fotball