Meny

Årsmøte ROS Fotball

Årsmøte ROS Fotball avholdes på Klubbhuset torsdag 8. mars kl 19:00.

Det blir orientering om videreutvikling/utvidelse av fotballanlegget.
Innkommende saker sendes senest 3 uker før til begrosto@online.no

Velkommen !

2018-01-28
metteremme

Dagsorden:

 

1. Åpning v/leder

2.Godkjenning av innkalling

3.Valg av møteleder og referent

4.Styrets beretning for driftsåret 2016

5.Regnskap for driftsåret 2016- budsjett 2017

6.Valg

7.Innkomne forslag

 

Vel møtt !