Årsmøtet 2018 for IL ROS Boksegruppe

Årsmøtet avholdes i kantina på ROS Arena, torsdag 15. mars 2018, kl 20:30.

2018-02-28
Webansvarlig

logo.png

Årsmøtet 2018 for IL ROS - Boksegruppe

 

Årsmøtet avholdes i kantina på ROS Arena, torsdag 15. mars 2018, kl 20:30.

 

Sakliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede (min 15 år og betalt kontingent).

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle boksegruppa sin årsmelding.

5. Behandle boksegruppa sitt regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og innsendte saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Foreta valg av styre (forslag):

a)     Leder: Tomm Sande (gjenvalg)

b)    Kasserer: Lars Grønvold (gjenvalg)

c)     Medlemsregister: vakant

d)    Styremedlem/Media ansvarlig: Tor Erik Sivertsen

e)     Varamedlem: Thomas Hall (gjenvalg)

f)     Aktivitets komité: Vakant

10. Eventuelt.

  

Med vennlig hilsen

Styret i boksegruppa