sivmyrbo 2017-09-07 23:04:32

Til alle som ønsker å støtte ROS Basket.

ROS Basket er en nystartet gruppe i fleridrettslaget ROS.

ROS Basket trenger penger til klubbdrift og utvikling av tilbudet. Dette er støtte til baller, drakter og leie av hall til treninger.

  • Vår visjon er å holde et moderate treningsgebyr for å sikre ROS til ALLE.
  • Å gi en mulighet til alle om å delta uavhengig av personlig økonomi.
  • ROS Basket tar i mot gaver og støtte via Vipps på # 126289

 

VIPPS_logo.png

 

Slik kan du gi pengestøtte til ROS Basket:

  • Søk oss opp i Vipps med navnet ROS Basket eller 126289.
  • Eventuelt sett inn penger på vår konto: 1503.94.46941
  • Spørsmål om Vipps; https://www.vipps.no/