sivmyrbo 2017-09-08 00:43:57

Treningskontingent og medlemskap

Alle som skal delta på trening må være medlem i IL R.O.S og betale medlemskontingent årlig. Dette gjelder også for tillitsvalgte, trenere og lagledere. Du finner mer informasjon om dette på IL ROS Hovedside . Dessuten betaler utøveren treningskontigent til den aktiviteten  man deltar på.

Innmelding, utmelding og betaling skjer i idrettsportalen Min idrett, der du registrerer deg som bruker. Er du allerede registrert, kan du benytte innloggingsboksen til høyre på MinIdrett. Informasjon og hjelp vedrørende tjenesten Min idrett finner du her.

TRENINGSKONTIGENT ROS BASKET 2020/21

Treningskontingenten fastsettes etter lagets aktivitetsnivå og de totale kostnadene.

 • Fra det året spillerne starter i tredje klasse betaler man grunnkontigent på kr 1.000
 • Pluss kr 500 per trening ut over en trening i uken.
 • En trening i uken kr 1.000 pr halvår.
 • To treninger i uken kr 1500 pr halvår.

Kontingenten skal dekke:

 • Drakter. Hjemme- og bortedrakter.
 • Utstyr. bl.a. baller, matter, kjegler, vester etc.
 • Leie av hall til treninger og kamper.
 • Dommere. Drakter og utstyr.
 • Utdannelse/kurs for trenere og lagledere.
 • Trenergodtgjørelse til dekking av utgifter. 

AKTIVITETSGEBYR:

Barn i 1. og 2. klasse skal kun betale et aktivitetsgebyr i IL ROS og skal derfor ikke betale Basketkontingent. Se Aktivitetsgebyr

BASKETKONTINGENT:

Det er viktig at man passer fristene for betaling: hele vår virksomhet er avhengig av at disse pengene kommer inn. Dersom noen ligger etter med betalinger, vil det bli purret. Vi forbeholder oss retten til å dekke inn eldre kontingentfakturaer før nye.

Kontingenten er klubbens og medlemmets forsikringsbevis/lisens. På grunn av risiko for skader, vil vi måtte avvise spillere som ikke har betalt kontingenten fra kamp og trening.

1.halvår: Høst (September-Desember) 2.halvår: Vår (Januar-mai)

Restanser fra tidligere sesonginnbetalinger må dekkes før ny sesonginnbetaling blir godkjent.
Inn/utmeldinger ila semesteret/halvåret faktureres fullt ut.

Lagene kan også be om innbetaling til egen lagkasse.

LISENSER/FORSIKRINGER:

Det må løses lisens for alle som skal delta i Seriespill og trening fra man fyller 13 år. Lisensen betales direkte av medlemmet selv etter faktura fra NBBF. Lisensen er obligatorisk og må være betalt før kamp spilles eller det deltas på treninger. Lisensen er en forsikring som dekker eventuelle skader som oppstår i kamp og organisert trening gjennom klubb, region eller forbund i løpet av sesongen.

FAKTURERINGSDATOER:

 • Treningskontingent vår 15. februar
 • Treningskontingent høst: 15.september
 • Medlemskontingenten: 15. januar