J/G 2006 trener på Spikkestad Barneskole onsdager kl 1930-2100.

Har du lyst til å være med kan du bare møte opp.

Ta gjerne med ball hvis du har.

Trener: Marius Myrbo