sivmyrbo 2017-09-08 01:11:29

Inntektsarbeid

ROS Basket er tuftet på frivillig innsats fra spillere/foreldre for å sikre klubbens økonomi.

  • Dugnad sparer ROS Basket for utgifter som ellers måtte vært dekket gjennom treningsavgiftene.
  • Dugnadsarbeidet er sosialt, gøy og frivillig. Klubben følger Norges Idrettsforbunds dugnadsveileder.

ROS Basket har felles dugnads og sponsorregler for alle lag. Klubben søker å avholde en dugnad pr halvår.

  • Dugnadene kan deles opp i 2 aktiviteter på høsten og 2 på våren.
  • Dette kan være aktiviteter som lotteri, varesalg og annet.
  • Deltagelse/dugnad på Røykenmila er også en aktivitet.