Bjarte Grostøl 2017-08-29 19:35:10

Styret

ROS Basket styre består av:

Leder Bjarte E. Grostøl (917 12 847)

Styremedlem/admministrativt: Siv Myrbo

Styremedlem/sportslig: Jon Ølstad

Styremedlem/lag 2006: Anne Marte Wetting Johansen

Styremedlem/lag 2007: Vegard Wang