Bjarte Grostøl 2017-08-29 19:35:10

Styret

ROS Basket styre består av:

Leder Bjarte E. Grostøl (917 12 847)

Styremedlem/administrativt: Siv Myrbo

Styremedlem/sportslig: Jon Ølstad

Styremedlem/lag 2006: Anne Marte Wetting Johansen

Styremedlem/lag 2007: Kristian Storm-Hansen

Styremedlem/lag 2008: Alvhild Hjorteseth

Styremedlem/lag: 2009/2010: Sverre Kersenboom Johnsen