sivmyrbo 2017-08-29 19:35:10

Interimstyret

ROS Basket interimstyre består av:

Leder Bjarte E. Grostøl (917 12 847)

Styremedlem: Jon Ølstad

Styremedlem: Felix Saint-Victor

Varamedlem: Siv Myrbo