sivmyrbo 2017-08-29 19:28:55

ROS Basket en breddeklubb

ROS Basket er en bredde klubb med Hurumhalvøya som nedslagsfelt. Primærområdet er Røyken og Spikkestad.

Oppstarten ble konsentrt om ungdomsskolealder våren 2017. Tilbudet videreutvikles videre til videregående for års trinnene 2001 og yngre.

Målet er lek, moro og aktivitet i trygge omgivelser for alle som vil være med. Det vil legges mye vekt på å skape en god og positiv sosial gruppe for middels ambisjonsnivå.

Følg oss på facebook: ROS Basket - Facebook